Eines de simulació

Facilitem la feina a l'aula

Serveis (creditors)

L'equip docent pot configurar creditors per a cada empresa (servei d'aigua, llum, gas, telefonia, lloguer, etc.) que es cobren automàticament en els comptes de l'empresa.

Les factures dels serveis poden ser personalitzades per donar més realisme a la simulació.

Servei de transport

Aquest servei permet contractar l'enviament de mercaderia a la clientela.

L'empresa indica les característiques de l'enviament (pes, volum, nombre de paquets, destinació, etc.) i el servei ens mostra el cost corresponent. Es generen les notes de lliurament i, setmanalment, la plataforma emet la factura amb tots els serveis de transport realitzats.

Persones treballadores d'una empresa

Les persones treballadores d'una empresa són aquelles persones assignades a aquesta. Una persona treballadora pot estar en un o més departaments al llarg del curs.

Com que un centre pot tenir diverses empreses (sense cost addicional), l'alumnat i l'equip docent poden estar assignat a més d'una empresa a la vegada, augmentant les responsabilitats que han d'assumir. Finalment, hi ha l'opció de contractar persones treballadores ficticis: sistema útil per donar càrrega de treball extra a Recursos Humans o Finances.

Gestió documental

La gestió documental està integrada dins de la mateixa plataforma.

Cada departament té el seu gestor de documents, on els alumnes poden penjar o enllaçar tots els documents que generin o creguin necessaris.

Empreses proveïdores i clientela virtual

L'equip docent pot configurar les empreses que necessiti i adjudicar-los productes, això permet a l'alumnat gestionar les compres de l'empresa. L'empresa proveïdora emet l'albarà i el càrrec corresponent al banc.

El equip docent pot configurar la clientela que necessiti, també pot realitzar una programació de comandes automàtica, perquè el sistema enviï les comandes a lempresa per generar activitat comercial.

Tasques i exercicis

Cada departament té un sistema de tasques i subtasques per a les persones treballadores. Les tasques al llarg del curs les pot crear i assignar l'equip docent, però també els alumnes designats com a caps de departament.

L'alumnat té tasques assignades que poden marcar com finalitzades. Aquesta evolució de les tasques es pot avaluar i visualitzar en els informes de activitat. D'altra banda, els exercicis són una eina per poder reassignar tasques a l'alumnat d'un any a un altre sense haver de tornar-les a crear, estalviant temps a tot l'equip docent.

Comença a emprendre!

Dóna't d'alta i construeix un teixit empresarial simulat on els alumnes podran treure el màxim partit a les seves capacitats.

Contacta amb nosaltres